Çalışma Saatleri: 09:00 - 18:00
Whatsapp: +90 533 010 40 10

Sağlığı korumanın ve devamlılığı sağlamanın tüm insanların temel hakkı olduğuna inanan misyonla çalışıyoruz.

Vizyonumuz ise etik, ilkeli ve sorumlu bir ekip olarak her bireyi sağlığa ulaştırmak.


YARA VE SAĞLIK SANATI 

Yara terimi Latince “vulnus” sözcüğünden türemiştir ve doku kaybı olan veya bulunmayan bir vücut yapısının (örneğin cilt) devamlılığının bozulması anlamındadır.

Yara; deri ve mukozaların tedavisini gerektiren bir sağlık sorunudur. Yara bakımı ve tedavisi, zaman alır, maliyetlidir, emek ister. Tedavi edilmediği takdirde uzuv kaybı ve ölümle sonlanabilir.


Yara Bakımının Temel Amacı

Canlı dokuları korumak

Yaralı bölgede daha fazla doku yıkımını ve enfeksiyon gelişimini önlemek

İyileşmeyi hızlandırmak

Yaralanmış bölgenin kanlanmasını ve fonksiyonlarını arttırmak

Cilt bütünlüğünü sağlayarak diğer organ ve sistemlerde oluşabilecek komplikasyonları önlemek

Böylece yaranın iyileşmesini sağlamak, uzuv kaybı ya da can kaybını engellemek

Yara Bakımında İnovatif Yaklaşımlar

Mevcut sistemlere göre daha etkili olmalı

Özellikle kronik yaraların iyileşme hızını artırmalı

Hastanın normal üretken yaşama hızla dönmesini sağlamalı

Materyal, emek tasarrufu ve ekonomi sağlamalı

Uzuv ve nihayetinde yaşam kaybının önüne geçmelidir


Yara Bakımında Maliyetler

Ekonomik değerlendirmede toplam maliyet ile toplam yararlar karşılaştırılır. Toplam maliyet üç kaleme ayrılabilir.

1. Doğrudan tıbbi maliyetler:

o Sağlık hizmeti verenlerin maliyeti

2. Doğrudan tıbbi olmayan maliyetler:

o Hastalar, hasta yakınları vb. tarafından yaratılan maliyetler

3. Dolaylı maliyetler:

o Tedavi hizmetine bağlı “zaman” maliyetleri (hastanın ve hasta yakınlarının zamanı)


Doğrudan tıbbi ve tıbbi olmayan maliyetler

Yarada kullanılan pansuman maliyetleri

Yara temizlemede kullanılan malzeme maliyetleri

Cerrahi ve radyolojik müdahale maliyetleri

Yaranın sebep olduğu komplikasyon maliyetleri

Ağrı kesici maliyetleri

Yataklı tedaviye bağlı hasta maliyetleri

Hastane enfeksiyon maliyetleri

Hasta bakımı yapanların maliyetleri

Hastanın ya da hasta yakınının hastaneye ulaşım maliyetleri ve iş kaybı

Yara malzemesinin imha maliyetleri

Bu maliyetlerin; % 17-22’si malzeme giderleri, % 80’i hastane bakımına ait giderlerdir (% 31-41 hekim-hemşire, % 37-49 Hastane masrafları).Neden Sağlık Sanatı?

SERTİFİKALAR

About Us